suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lasten toimintaterapia

 • Palvelu
 • 19 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Lasten toimintaterapiassa on tavoitteena tukea lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia.

Arvioinnin perusteella valitsemme yhteistyössä perheen ja lähiympäristön kanssa yksilöllisesti menetelmät ja toiminnat, joilla pyrimme luomaan lapsen kehitystä edistäviä kokemuksia.

Toimin ...

Toimi näin

Lapset ohjautuvat toimintaterapeutille tyypillisimmin neuvolan tai koulun terveydenhoitajan, lääkärin, erityistyöntekijän tai erikoissairaanhoidon lähetteellä. Lisäksi joissakin yksiköissä toimintaterapiaan voi tulla lapsen huoltajan yhteydenotolla.

Kenelle ja millä ehdoin

Lasten toimintaterapiapalveluihin ohjautuvat keskeisesti alle kouluikäiset lapset, joilla on vaikeuksia

 • oman kehon hahmottamisessa,
 • kokonaismotoriikassa,
 • kädentaidoissa,
 • silmän ja käden yhteistyössä,
 • kätisyyden vakiintumisessa,
 • näönvaraisessa hahmottamisessa,
 • aistitiedon jäsentymisessä,
 • motorisessa toiminnan ohjailussa,
 • leikkitaidoissa ja ryhmässä toimimisessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 16.3.2023