suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Lasten ja nuorten erikoisalapalvelut

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lasten ja nuorten erikoisalapalveluissa tutkitaan ja hoidetaan laaja-alaisesti erilaisia lasten ja nuorten sairauksia. Palvelua annetaan pääasiassa 0 - 16 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden kohdalla huomioidaan heidän kehitysvaiheensa ja sairauden tilanne ennen siirtymistä aikuisten puolelle.

Lasten ja nuorten - ja lastenneurologian poliklinikat ovat ajanvarauspoliklinikoita. Poliklinikoil ...

Toimi näin

Jos si­nul­la on po­lik­li­ni­kal­le lä­he­te, voit lä­het­tää kii­reet­tö­mis­sä asiois­sa vies­tin hel­pos­ti ja tie­to­tur­val­li­ses­ti Oma­so­te-pal­ve­lun kaut­ta las­ten ja nuor­ten po­lik­li­ni­kal­le ajan­va­rauk­seen, hoi­toon tai mui­hin asioi­hin liit­tyen eri eri­koi­sa­loil­le (dia­be­tes, neu­ro­lo­gia tai muu las­ten­tau­tien eri­koi­sa­la). Vies­tii­si vas­ta­taan mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta vii­meis­tään seu­raa­van ar­ki­päi­vän ai­ka­na. Las­ten ja nuor­ten po­lik­li­ni­kan vies­ti­lo­mak­keel­le pää­set suo­raan täs­tä (jär­jes­tel­mä pyy­tää kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta pank­ki­tun­nuk­sin tai mo­bii­li­var­men­teel­la hen­ki­löl­li­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si).

Kenelle ja millä ehdoin

Lapset/perheet tulevat avoterveydenhuollon tai yksityislääkärin lähettäminä, siirtona toisesta sairaalasta tai lastenosastojen jälkitarkastuskäynneille. Päivystyslähetteillä tulevat lapset ja nuoret hoidetaan ensisijaisesti virka-aikana lasten ja nuorten poliklinikalla, muuna aikana päivystyspoliklinikalla.

Lasten ja nuorten osastolle hoitoon tullaan joko lähetteellä tai päivystyspoliklinikan kautta

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 23.3.2023