suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio KEHA-keskus

Laskennallisen korvauksen lisäosa pakolaisia vastaanottaville kunnille

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa kuntaan saapuneiden, kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vastaanotosta. Laskennallisen korvauksen lisäosa on tarkoitettu kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanoton ja kotoutumispalvelujen kehittämiseen kunnissa.

Laskennallisen korvauksen lisäosan maksatusta haetaan KEHA-keskukselta edellisenä vuonna kuntaan saapuneiden, kansainväli ...

Toimi näin

KEHA-keskus maksaa valtionavustukset hakemuksesta. Hakemus täytetään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Näin haet maksatusta

Kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätöksen ehtojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa maksatushakemuksen voi jättää kunnan valtuuttama henkilö. Valtuutus asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että korvaushakemuksen valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Suomi.fi-valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen. Valtuusasia tarkennetaan tunnisteella KOTO.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Lisätukiin oikeutettu kunta on tehnyt ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ja sillä on voimassa oleva kotouttamisohjelma.

Kunta on oikeutettu kertakorvauksena maksettavaan laskennallisen korvauksen lisäosaan ulkomaalaislain mukaisesti kansainvälistä suojelua saavista henkilöryhmistä, jotka ovat saapuneet kuntaan edellisen vuoden aikana.

Näitä henkilöryhmiä ovat:

  1. Kiintiöpakolaiset, jotka voivat kuulua edellisen vuoden tai aiempien vuosien kiintiöön.
  2. Turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet, kun oleskeluluvan perusteena ovat turvapaikka tai toissijainen suojelu.
  3. Perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenet.
  4. Yksilöllisen ja inhimillisen syyn perusteella oleskeluluvan saaneet.
  5. Valtioneuvoston päätöksellä humanitaarisella perusteella Suomeen Afganistanista vastaanotetut henkilöt.

Kunta on oikeutettu laskennallisen korvauksen lisäosaan Suomessa edellisenä vuonna syntyneiden lasten osalta, jos lapsen vanhemmat tai toinen heistä kuuluu vuoden edellisen lisätuen piiriin. Laskennallisen korvauksen lisäosaa ei makseta edellisenä vuonna syntyneistä lapsista, joiden vanhemmat ovat tulleet maahan jo aiempina vuosina.

Laskennallisen korvauksen lisäosaa maksetaan vain ensimmäiselle todelliselle kotikunnalle, jonka asukkaaksi lisätuen piiriin kuuluva henkilö rekisteröidään Suomeen saapuessa, tai johon hän muuttaa vastaanottokeskuksesta oleskeluluvan saatuaan.

Vastaanottokeskuksesta muuttavien, oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kohdalla kunta ei ole oikeutettu laskennallisen korvauksen lisäosaan, jos henkilö saa kotikuntamerkinnän jo kunnan alueella olevassa vastaanottokeskuksessa ollessaan ja henkilön osoitteeksi on väestörekisteriin merkitty kyseisen vastaanottokeskuksen osoite. Kunta on oikeutettu laskennallisen korvauksen lisäosaan vasta, kun henkilö on muuttanut vastaanottokeskuksesta kuntaan ja hänen pysyväksi osoitteekseen merkitään väestörekisteriin muu kuin vastaanottokeskuksen osoite.

Jos henkilö muuttaa kotikunnan saatuaan toiselle paikkakunnalle, vain ensimmäinen todellinen kotikunta on oikeutettu laskennallisen korvauksen lisäosaan riippumatta ajasta, jonka henkilö on ensimmäisessä kotikunnassaan asunut.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö

Palvelusta vastaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Tekstistä vastaa: KEHA-keskus
Päivitetty: 1.1.2023