suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Lapsiperheiden kotipalvelu

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa varhaista tukea perheellesi. Kotipalvelun työntekijät auttavat perhettäsi, kun olette haasteellisessa elämäntilanteessa. He tukevat perhettäsi arjessa selviytymisessä.

Palvelu on tarkoitettu lyhytkestoiseksi avuksi niin, että sen avulla ennaltaehkäistään perhetilanteen vaikeutumista. Työtä tehdään pääsääntöisesti perheesi luona kotona. Lapsiperheiden kotipalvelu ...

Toimi näin

Lapsiperheiden kotipalvelua koordinoidaan perhetyön yksiköstä käsin. Voit varata ajan lapsiperheiden sosiaalityöhön puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää perheelle, jossa lapsi on alle 18-vuotias ja mikäli:

  • perhe tarvitsee apua lapsen syntymään ja vauvan hoitoon liittyvissä vaikeuksissa
  • perhe on kohdannut lasta hoitavan vanhemman sairastumisen tai loukkaantumisen, mikä estää lapsen hoitamisen
  • tarvitaan apua vanhemman tai sisaruksen välttämättömien hoito- tai terapiakäyntien ajaksi
  • vanhempi kokee tilapäistä uupumusta tai väsymystä
  • perhettä on kohdannut äkillinen elämänmuutos tai kriisi
  • perhe tarvitsee lasten- ja kodinhoitoapua, tukea vanhemmuuteen ja arkirutiinien hoitamiseen yhdessä vanhemman kanssa

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä pelkkään siivoukseen tai kuljetuksen tarpeeseen, korvaamaan päivähoitoa, vanhempien harrastusten tai yhteisen ajan vuoksi, työssäkäynnin tai opiskelun ajaksi eikä sairaan lapsen hoitoon vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada perhe, joka tarvitsee apua ja tukea arkeensa elämäntilanteensa vuoksi. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi myös tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 3.4.2023