suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Lapsiperheiden kotipalvelu

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Lopen kunnan järjestämän lapsiperheiden kotipalvelun tuottamistavat ovat seuraavat:

  • palveluseteli
  • kunnan oma kotipalvelu
  • kotipalveluyritykseltä asiakkaalle ostettu kotipalvelu

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada tilapäisesti alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, vaikean raskauden tai synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.

Palvelusetelillä ostettava kotipalvelu on käytännön apua, kuten lasten hoitoa ja kasvatusta sekä kodinhoitoon liittyviä asioita pääsääntöisesti perheen kotona. Pelkkään siivoukseen palvelua ei myönnetä. Palveluntarve on tilapäistä, korkeintaan kaksi kuukautta kestävää.

Kenelle ja millä ehdoin

Lopella lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan seuraavin kriteerein:

• raskaus, synnytys tai kirurgisen toimenpiteen jälkeen

• monikkoperhe

• lapsen sairaus tai vamma (hoitoa ei voi jatkuvasti järjestää kotipalvelun varaan, vaan kotipalvelu auttaa kunnes perhe saa pysyvämmän hoitomuodon järjestettyä)

• vanhemman sairaus tai vamma jonka takia lasten hoito hankaloituu tilapäisesti

• lasta pääsääntöisesti hoitavan vanhemman masennus tai uupumus

• vanhemman välttämätön asiointi, esim. sairaala- tai terapiakäynnit (hoitoa ei voi jatkuvasti järjestää kotipalvelun varaan, vaan kotipalvelu auttaa kunnes perhe saa pysyvämmän hoitomuodon järjestettyä)

• vanhemman tuen tarve

• lastensuojelullinen syy

• akuutti kriisi perheessä

Palvelu on maksullinen.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista. Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLopen kunta
Palvelusta vastaaLopen kunta
Alue Loppi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 9.3.2022