suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Lapsen nimen ilmoittaminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake ja ohje lähetetään automaattisesti postitse lapsen äidille lapsen syntymän jälkeen. Saat lomakkeen noin 2-4 viikon kuluessa lapsen syntymästä. Tutustu huolellisesti ohjeeseen ennen lomakkeen täyttämistä.

Ilmoita lapsesi nimet ja äidinkieli kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Huomaathan, että väestötietojärjestelmään voidaan merkitä vain yksi äidinkieli.

Voit antaa lapsellesi 1-4 etunimeä. Lapselle ei voi antaa etunimeä tai etunimien yhdistelmää, joka voi aiheuttaa pahennusta tai haittaa, tai joka on etunimeksi soveltumaton.

Lapsen etunimen tulee vastata vakiintunutta nimikäytäntöä. Tytölle annetaan tytön ja pojalle pojan etunimi. Sukupuolineutraaleja nimiä voi antaa molemmille sukupuolille. Etunimi ei saa olla ilmeisen sukunimityyppinen. Nimipalvelun avulla voit selvittää, kuinka yleisiä etunimet ovat.

Jos sinulla ja lapsen toisella vanhemmalla on yhteinen sukunimi tai yhteinen sukunimiyhdistelmä, tulee se myös yhteisen lapsenne sukunimeksi.

Jos lapsen tietoja ilmoitettaessa lapsella on vain yksi vanhempi, hän voi saada vain tämän vanhemman sukunimen. Lapsi ei voi saada sellaisen henkilön sukunimeä, jonka vanhemmuutta ei ole vahvistettu. Lapsen sukunimi voidaan vanhemmuuden vahvistamisen jälkeen muuttaa maksutta hakemuksella toisen vanhemman sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmäksi. Hakemuksen lapsen sukunimen muuttamiseksi tekee huoltaja, tai jos huolto on yhteinen, huoltajat yhdessä.

Jos vanhemmilla on eri sukunimet, mutta heillä on yhteisessä huollossa yhteinen lapsi, syntynyt lapsi saa saman sukunimen kuin vanhemmalla täyssisaruksellakin on.

Kun ensimmäisen yhteisen lapsensa saaneilla vanhemmilla on eri sukunimet, voivat he valita lapsen sukunimen seuraavista:

  • jommankumman vanhemman sukunimi tai sukunimiyhdistelmä
  • toisen vanhemman sukunimiyhdistelmän toinen nimi
  • vanhempien sukunimistä muodostettu kokonaan uusi sukunimiyhdistelmä.

Lapselle esitettyjen nimien lainmukaisuus tutkitaan sen jälkeen, kun ilmoituslomake on saapunut Digi- ja väestötietovirastoon tai kun seurakunta on siirtänyt nimiasian lainmukaisuuden selvittämisen Digi- ja väestötietovirastoon. Emme ota ennakollisesti kantaa nimien hyväksyttävyyteen.

Kun lapsen nimet on tallennettu väestötietojärjestelmään, saat lapsen Kela-kortin postitse ja tiedot välittyvät viranomaisten käyttöön.

Toimi näin

Ilmoita lapsen nimi ja muut tiedot sinulle lähetetyllä lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lomakkeen allekirjoittaa huoltaja tai molemmat huoltajat, jos lapsella on kaksi huoltajaa.

Toimita täytetty lomake Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostin liitteenä tai postitse. Jos toimitat lomakkeen sähköpostitse, käytäthän turvapostia, jotta tiedot liikkuvat salatusti. Valitse turvapostin vastaanottajaksi osoite vaestotiedot@dvv.fi. Sähköpostin lähettäminen turvapostina (https://turvaviesti.dvv.fi). Palvelupaikkojen postiosoitteet löydät osoitteesta: dvv.fi/palvelupaikat.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 20.12.2021