suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • 19 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen ja siitä vastaavat lapsen vanhemmat kykyjensä mukaan.

Eron yhteydessä alle 18-vuotiaan vanhemmat voivat sopia lapsen elatuksesta. Sopimus tehdään kirjallisesti ja sen vahvistaa lapsen kotikunnan lastenvalvoja.

Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan lapsen elatusvelvollisen kotikunnassa.

Neuvoa ja apua saat kunnan lastenvalvojalta.

Jos vanhemma ...

Toimi näin

Mikäli vanhemmat haluavat sopia lapsen elatuksesta, voivat he olla yhteydessä lastenvalvojaan ja varata sopimusneuvotteluajan. Jos vanhemmat haluavat lastenvalvojan laativan elatusapulaskelman elatusavusta sopimisen tueksi, vanhempien tulee ottaa mukaansa lastenvalvojan vastaanotolle selvitys omista sekä lapsen tuloista ja menoista.

Jos vanhempien asioiminen lastenvalvojan vastaanotolla ei ole mahdollista yhdessä, voi toinen vanhempi valmistella sopimusehdotuksen toisen vanhemman hyväksyttäväksi. Mikäli vanhemmat asuvat maantieteellisesti kaukana toisistaan, voidaan sopimusasiaa hoitaa lastenvalvojien toimesta myös virka-apupyyntöinä hyvinvointialueiden välillä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin voivat hakeutua vanhemmat, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia ja on tarve sopia lapsen elatuksesta tai tarkistaa jo aikaisemmin vahvistetun elatusmaksun suuruutta.

Palveluun voi hakeutua myös, jos vanhemmat haluavat sopia koulutusavustuksen suorittamisesta täysi-ikäiselle lapselleen. 18 vuotta täyttänyt lapsi hyväksyy koulutussopimuksensa itse eli toimii toisena sopijaosapuolena vanhempansa kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi sen hyvinvointialueen lastenvalvojalle, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan hyvinvointialueella, jossa elatusvelvollisen kotikunta sijaitsee. Asiassa neuvoo ja auttaa lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 31.1.2023