suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lapsen elatusavun vahvistaminen

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Alue

Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kieli: suomi

Jokaisella lapsella on oikeus riittävään elatukseen, mikä sisältää sekä aineellisten että henkisten tarpeiden tyydyttämisen. Lapsella on oikeus myös tarvitsemaansa hoitoon ja koulutukseen. Vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan lapsensa elatuksesta. Lapsen oikeus saada elatus vanhemmiltaan päättyy yleensä, kun lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta.

Koska vanhemmat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa elatuksesta, tulee sen vanhemmista, joka muulla tavoin ei huolehdi lapsensa elatuksesta, suorittaa tälle elatusapua. Käytännössä tämä tulee useimmiten kysymykseen silloin, kun avioliitto purkautuu tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella.

Elatusavun määrä ja suoritustapa vahvistetaan kirjallisella sopimuksella, jonka sosiaalilautakunta vahvistaa, tai tuomioistuimen päätöksellä. Tällöin sopimukset ovat oikeustoimikelpoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että elatusapu voidaan periä ongelma tilanteissa ulosottoteitse (laki lapsen elatuksesta 7-8 §). Useimmiten elatusapu vahvistetaan kuukausittain suoritettavaksi. Myös kertakorvaus on mahdollinen. Elatusapusopimusta tehtäessä oleellista on lapsen elatuksen tarve sekä vanhempien elatuskyky.

Sosiaalilautakunnan tai tuomioistuimen vahvistamaa elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos lapsen tai elatusvelvollisen olosuhteissa on tapahtunut olennaisia muutoksia tai jos sopimus on ilmeisen kohtuuton, elatusavun määrä on liian alhainen tai liian korkea. Sosiaalilautakunnalle määrätyistä lapsen elatukseen liittyvistä tehtävistä huolehtii käytännössä usein lastenvalvoja.


Toimi näin

Ota yhteyttä oman kunnan lastenvalvojaan.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.


Palvelun toteuttaa: 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä