suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lannan aumausilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Poikkeustilanteessa voit varastoida kuivalantaa aumoissa eli niin kutsuissa pattereissa. Tee aumausilmoitus Oulun seudun ympäristötoimelle.

Voit varastoida lantaa aumassa vain työteknisistä tai hygieenisistä syistä ja patteroitavan lannan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 %. Työtekninen syy on esimerkiksi poikkeuksellinen kelirikko ja hygieeninen syy lannan sisältämä taudinaiheuttaja, ...

Toimi näin

Jos varastoit aumassa kuivalantaa ja pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita tai kuivalantaa poikkeustilanteessa, sinun pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ympäristösuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.

Lannan ja organisten lannoitevalmisteiden vastaanottajana sinun pitää tehdä ilmoitus niiden varastoinnista. Jos olet toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy, joudut tekemään ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä.

Tee aumausilmoitus ympäristönsuojelun sähköisessä asiointipalvelussa.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää lomakkeen ja toimittaa sen joko sähköpostitse tai postitse Oulun seudun ympäristötoimelle.

Jos tarvitset apua ilmoituksen kanssa, ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajiin. Ympäristötarkastajien yhteystiedot löydät ympäristönsuojelun verkkosivuilta.


Määräaika

Tee ilmoitus 14 vuorokautta etukäteen ennen aumavarastoinnin aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jossa on patteroituna eli sijoitettuna lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamassa myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 19.4.2023