suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Lämmön ja jäähdytyksen alkuperän varmentaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lämmön ja jäähdytyksen myyjän on varmennettava käytetyn energian alkuperä, jos hän myy uusiutuvilla energialähteillä tuotettua lämpöä tai jäähdytystä, tai hukkalämpöä tai hukkajäähdytystä.

Myös lämmön tuottajan ja käyttäjän on tietyin edellytyksin varmennettava myymänsä tai käyttämänsä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmön ja jäähdytyksen tai hukan alkuperä.

Alkuperän varmentaminen tehdään peruuttamalla kulutettua energiaa vastaava määrä alkuperätakuita lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin. Energiavirasto toimii lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä. Alkuperätakuurekisterissä myönnetään, siirretään ja peruutetaan alkuperätakuita uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja hukkakylmälle.

Toimi näin

Hakeudu lämmön tai jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin tilinhaltijaksi toimittamalla hakemuslomake.

Ilmoita lomakkeella

  • rekisteriin hakeutuvan yhtiön tiedot
  • yhteyshenkilön tiedot

Toimita allekirjoitettu hakemus ensisijaisesti pdf-muodossa Energiaviraston kirjaamoon. Voit myös postittaa tulostetun ja allekirjoitetun lomakkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lämmön ja jäähdytyksen alkuperän varmentaminen koskee

  • lämmön tai jäähdytyksen tuottajaa, joka ilmoittaa tietoja käyttämänsä lämmön tai jäähdytyksen alkuperästä muussa kuin lämmön ja jäähdytyksen myyntiin liittyvässä liiketoiminnassaan
  • myyjää, joka myy lämmön ja jäähdytyksen käyttäjälle uusiutuvilla energialähteillä tuotettua lämpöä tai jäähdytystä taikka hukkalämpöä tai hukkakylmää,
  • käyttäjää, joka ilmoittaa markkinoinnissaan, että käyttämänsä lämpö tai jäähdytys on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, hukkalämmöllä tai hukkakylmällä.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus energian alkuperätakuista (1081/2021)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEnergiavirasto
Palvelusta vastaaEnergiavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 7.6.2022