suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Napapiirin Residuum Oy

Lajitteluneuvonta

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Napapiirin Residuum Oy järjestää toimialueellaan omistajakuntiensa lakisääteisen jätehuollon neuvontapalvelun.

Lajitteluneuvonnan ja ympäristökasvatuksen tehtävänä on jakaa tietoa jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä sekä jätteensynnyn ehkäisystä. Jätteiden lajittelulla voimme lisätä materiaalihyötykäyttöön ohjattavien jätteiden määrää ja hillitä siten osaltamme luonnonvarojen käyttöä. Ympäris ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Palvelun toteuttaa

Napapiirin Residuum Oy

Palvelusta vastaa

Napapiirin Residuum Oy
Tekstistä vastaa: Napapiirin Residuum Oy
Päivitetty: 30.5.2023