suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Laivatarkastuksen tilaaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Kansainvälisen terveyssäännöstön mukaan aluksella on oltava voimassa oleva todistus saniteettitoimenpiteistään tai niistä vapauttamisesta.

Tarkastuksessa aluksen saniteettitoimenpiteet tutkitaan, jotta toiminnan hygieenisyydestä ja asianmukaisuudesta varmistutaan ja erilaisten tautien leviämistä pystytään ehkäisemään. Tarkastuksen jälkeen alus saa todistuksen saniteettitoimenpiteistään tai niistä vapauttamisesta.

Suomalainen agentti tai aluksen kapteeni tilaa laivatarkastuksen sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jonka toimialueella sijaitsevassa satamassa alus on ja jolla on toimivalta myöntää kyseisiä todistuksia. Sataman tulee olla merkittynä Maailman terveysjärjestön WHO:n listalle niistä satamista, jotka todistuksia myöntävät.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi tekee Lappeenrannan satamissa WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisia laivatarkastuksia alusten pyynnöstä.

Laivoille annetaan todistus aluksen tarkastamisesta ja saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta tai edellytettävistä saniteettitoimenpiteistä. Lisäksi voidaan myöntää 30 vuorokauden jatkoaikoja.

Toimi näin

Jos aluksella ei ole todistusta saniteettitoimenpiteistä tai niistä vapautumisesta tai todistus on umpeutumassa, tilaa sille laivatarkastus.

Toimita tarkastuspyyntö Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Voimassaoloaika

Todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä tai niistä vapauttamisesta on voimassa kuusi kuukautta. Saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta annetulle todistukselle voidaan kuitenkin myöntää kuukauden jatkoaika valtuutetussa satamassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Tasavallan presidentin asetus Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) voimaansaattamisesta ja terveyssäännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Laki Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Palvelun toteuttaa

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Palvelusta vastaa

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Päivitetty: 28.2.2024