suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäiseminen, estäminen ja poistaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi ylläpidetään saalistodistusjärjestelmää, joka koskee Euroopan unionin ulkopuolisista maista (nk. kolmannet maat) unioniin tuotavia kalastustuotteita ja unionista kolmansiin maihin vietäviä kalastustuotteita. Järjestelmä on osa Euroopan unionin kalastuksen valvontaa. Järjestelmä ei koske vesiviljelytuotteita ...

Toimi näin

Palvelun käyttö edellyttää maahantuojalta suomi.fi -tunnisteen käyttöä.

Lisää sähköiseen asiointijärjestelmään (LIS-hakemukset) saalistodistus tai mahdollinen jalostustodistus. Jos maahantuontiasiakirjoissa on jalostustodistus (Annex IV), täytä ensin Annex IV kohdassa olevat tiedot ja liitä pdf:nä Annex IV-todistus ja siihen kuuluvat saalistodistukset.

Sähköinen järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttöä ja lopuksi järjestelmä lähettää hakemuksen Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.


Määräaika

Määräajat, joiden rajoissa viimeistään saalistodistukset on toimitettava ELY-keskuksille ennen tuotteen maahantuontia. Määräajat vaihtelevat kalastustuotteen kuljetustavasta riippuen: * Lentoteitse: 4 tuntia * Maanteitse: 2 tuntia * Rautateitse: 4 tuntia * Konttialuksella: 3 työpäivää

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Uudenmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Lapin ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 14.7.2022