suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Laitoshoito

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Laitoshoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautista asumista, johon sisältyy sinulle tarpeellinen hoito, kuntoutus, ateriat, lääkkeet, lääkäripalvelut, välttämätön hammashoito sekä pyykkihuolto. Laitoshoidossa sinulle tarjotaan myös sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.

Sinulla on käytössäsi riittävän yksityisyyden tarjoava oma tila sekä yhteisessä käytössä olevia WC-/pesutiloja. Huoneet o ...

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa.

Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen. Mikäli tilanteesi tarvitsee tarkempaa palvelutarpeen arviointia, sinut ohjataan asiakasohjaukseen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta Pirkanmaan lähitoreilta.

Asiakasohjaaja selvittää yhdessä sinun ja tarvittaessa läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin. Sinulle kerrotaan palveluiden saannin kriteereistä ja hinnoista. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi asiakasohjaukseen tai omaan kotihoitoyksikköösi.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit asua laitoshoidossa (vanhainkoti), kun ammattilainen on arvioinut palveluntarpeesi yhteistyössä sinun ja tarvittaessa läheistesi tai sinulle määrätyn edunvalvojan kanssa sellaiseksi, että tarvitset jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa, eikä asumisesi nykyisessä asumismuodossasi kotiin annettavien monipuolisten palveluiden turvin ole enää mahdollista.

Päätös asumisestasi laitoshoidossa tehdään terveyteesi ja turvallisuuteesi perustuen.

Pirkanmaan hyvinvointialueella laitoshoidon myöntämisen edellytyksenä on, että asiakasohjaaja on arvioinut palveluntarpeesi yhteistyössä sinun ja tarvittaessa läheistesi tai sinulle määrätyn edunvalvojan sekä muiden hoitoosi osallistuvien ammattilaisten kanssa. Palveluntarpeesi arviointi perustuu RAI-arviointijärjestelmän avulla saataviin mittarituloksiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Laitoshoidon myöntämisen edellytyksenä on, että tarvitset jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa säännöllisesti myös yöaikaan. Palvelun myöntäminen edellyttää, että et kykene toimintakykysi heikentymisen vuoksi selviytymään nykyisessä asumismuodossasi kotiin vietävien monipuolisten palvelujen, teknologisten ratkaisujen ja apuvälineiden turvin. Tilanteesi selvitetään monipuolisesti ja palvelun myöntäminen edellyttää, että muut mahdolliset keinot on kartoitettu ja poissuljettu.

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 31.8.2023