suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lääkinnällinen kuntoutus käsittää arjessa selviytymistä edistävät kuntoutus- ja apuvälinepalvelut, joita voit saada vamman tai sairauden vuoksi. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveydellisiin ongelmiin ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi, toimintakykyäsi ja suoriutumista työssä ...

Toimi näin

Voit hakea lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin lääkärin lähetteellä. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimistossa ei ole asiakasvastaanottoa, vaan ratkaisut tehdään lähetteesi, lähetteesi mahdollisten liitteiden sekä sairaskertomustietojesi perusteella. Tarvittaessa asiassasi konsultoidaan eri erityisalojen terapeutteja, lääkäreitä tai moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

Kenelle ja millä ehdoin

Lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitset lääkärin lähetteen. Moniammatillinen työryhmä arvioi lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeen aina tapauskohtaisesti.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluilla kuntoutetaan erityisesti lapsia, pitkäaikaissairaita sekä vammaisia ja vanhuksia, joille vamma tai sairaus aiheuttaa olennaista, pysyväisluonteista haittaa. Aikuispotilaiden osalta kuntoutus on ensisijaisesti kohdennettu kuntoutujille, joilla on aivoverenkiertohäiriö tai etenevä neurologinen sairaus. Lisäksi kuntoutetaan yli 65-vuotiaita, jotka ovat aikaisemmin saaneet Kelan kuntoutusta.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, toiminta- ja työkyvyn arviointi, kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutkimus, työ- tai toimintakykyä parantava hoito, apuvälineet, sopeutumisvalmennus sekä kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada sosiaali- ja terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät hyvinvointialueiden lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 29.5.2023