suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kylmäalan ammattipätevyys

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kylmäalan ammattipätevyysvaatimusten alaisia laitteita ja järjestelmiä ovat jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet, ajoneuvojen ilmastointilaitteet, kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen jäähdytysyksiköt, sammutuslaitteistot ja sähköiset kytkinlaitteet. Pätevyysvaatimuksia on noudatettava myös, kun aineita otetaan talteen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta tai fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävistä laitteista. Vastuuhenkilöiden ja asentajien on haettava pätevyystodistukset.

Toimi näin

Kylmäalan pätevyyshakemus vastuuhenkilöksi ja/tai asentajaksi tehdään Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa, josta Tukesin palvelut löytyvät kohdasta Tukes-palvelut.

Hakemukseen liitetään jäljennös tutkintotodistuksesta tai pätevyyskoetodistuksesta.

Haettaessa vastuuhenkilön pätevyyttä on hakemukseen liitettävä myös työkokemusselvitys (jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitealan vastuuhenkilö) tai osoitus vastuuhenkilöltä vaaditusta tutkinnosta (ajoneuvojen ilmastointilaitealan vastuuhenkilö). Jos vastuuhenkilö tekee asentajan töitä, on hänen täytettävä myös asentajan pätevyysvaatimukset.

Tukes lähettää hakijalle pätevyystodistuksen ja rekisteröi pätevyyden pitämäänsä kylmäalan pätevyysrekisteriin.

Pätevyysrekisteristä on julkinen versio Tukesin verkkosivuilla pätevyyksien tarkistamiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Kylmäalan pätevyystodistusta ei voida myöntää, ellei hakijalla ole vaadittua tutkintotodistusta tai pätevyyskoetodistusta.

Toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnetty kylmäalan pätevyys kelpaa myös Suomessa, jos pätevyys on myönnetty kyseisessä valtiossa EU:n F-kaasuasetuksen mukaisesti. Pätevyyttä ei tarvitse hakea Tukesilta uudelleen eikä pätevyyttä tarvitse rekisteröidä Tukesin pätevyysrekisteriin.

Palvelu on maksullinen.

Katso tarkemmin Tukesin verkkosivuilta.


Käsittelyaika

30 päivää hakemuksen saapumisesta. Puutteellinen hakemus viivästyttää käsittelyä.

Voimassaoloaika

Kylmäalan pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014 fluoratuista kasvihuonekaasuista

VA fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien..766/2016

TEMin asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1391/2018

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 22.4.2020