suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomussalmen kunta

Kylien kehittämisrahasto

  • Palvelu
  • Suomussalmi
  • Julkinen palvelu

Rahaston tarkoituksena on myöntää rahoitusta Suomussalmen kunnan kylien toiminnallisiin

kehittämishankkeisiin osarahoituksena. Rahoituksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on,

että rahoitusta voidaan pitää sen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja

tarkoituksenmukaisena.

Toimi näin

Rahoitushakemus laaditaan hakemuslomakkeelle.

Hakemusasiakirjat tulee jättää tai postittaa Suomussalmen kunnan hallintopalveluihin.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  1. hankkeen käyttösuunnitelma ja talousarvio
  2. toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
  3. tilinpäätös edelliseltä vuodelta
  4. toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio

Kenelle ja millä ehdoin

Rahoitusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos rahoituksen

myöntämistä koskevassa päätöksessä ei ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, rahoitus

katsotaan myönnetyksi hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Hyväksyttäviä menoja ovat

rahoitettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Palvelun toteuttaa

Suomussalmen kunta

Palvelusta vastaa

Suomussalmen kunta
Tekstistä vastaa: Suomussalmen kunta
Päivitetty: 15.12.2023