suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tornion kaupunki

Kylien ja yhteisöjen avustukset Torniossa

  • Palvelu
  • Tornio
  • Julkinen palvelu

Tornion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia torniolaisille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden.

Lisäksi kylien toimintaan myönnetään avustuksia, joiden tavoitteena on tukea ja vahvistaa maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimaisuutta sekä edistää Tornion kaupungin ja torniolaisten kylien välistä vuorovaikutusta. Kyläavus­tusta hakevan yhteisön tulee olla Tornion kylien neuvoston jäsen ja osallistua kylien neuvoston toimintaan.

Yhteisöille avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Kaupunki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strategisten teemojen mukaisesti. Avustusmäärärahaa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen. Avustusten päättämisen lähtökohtana huomioidaan kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet (palvelukysyntä ja tarjonta, palvelualttius, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, muut hyvän hallintotavan periaatteet). Lisäksi huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä luonne. Yhteisöjen tekemä verkostoyhteistyö katsotaan eduksi.

Avustusten avustuslajeina ovat sosiaali- ja terveystoimi sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet. Avustusmuotoina ovat toiminta-, kohde- ja toimitila-avustukset (kulttuuritoimessa ei toimitila-avustusta).

Kaupungin myöntämät avustukset haetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Yhteisöt hakevat avustuksia omalla lomakkella, kyläyhdistykset omallaan.

Toimi näin

Kaupungin myöntämät avustukset haetaan vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus myöntää sosiaali- ja terveystoimen avustukset ja elämänlaatulautakunta myöntää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimien avustukset. Kylien toimintahakemukset käsitellään kaupunginhallituksessa.

Yhteisöt hakevat avustuksia omalla lomakkella, kyläyhdistykset omallaan. Allekirjoitetut avustushakemukset liitteineen toimitetaan kaupungin kirjaamoon määräaikaan mennessä tai hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää hakuajan jälkeen.

Hakulomakkeen voi tulostaa Tornion kaupungin verkkosivulta (www.tornio.fi/avustukset), jonka lisäksi niitä saa paperisena kaupungintalon asiakaspalvelupiste Kompassista. Sähköisesti täytetty ja tulostettu tai paperinen hakemuslomake liitteineen lähetetään allekirjoitettuna osoitteeseen: Tornion kaupunki / kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Kenelle ja millä ehdoin

Tornion kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Tornion kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Kaupunki voi kohdentaa avustusten hakemisen yhteydessä jakoperusteiden painopistettä strategisten teemojen mukaisesti. Kylien toimintaan myönnettyjen avustusten tavoitteena on tukea ja vahvistaa maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kylien elinvoimaisuutta sekä edistää Tornion kaupungin ja torniolaisten kylien välistä vuorovaikutusta.

Avustuksia koskevat määrärahat sisällytetään vuosittain kaupungin talousarvioon. Kaupunginhallituksen avustusmäärärahaa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin, kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan rahoittamiseen. Avustusten päättämisen lähtökohtana huomioidaan kaupungin eri asiakas- ja ikäryhmien tarpeet (palvelukysyntä ja tarjonta, palvelualttius, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, tasa-arvoisuus, muut hyvän hallintotavan periaatteet). Lisäksi huomioidaan toiminnan ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä luonne. Yhteisöjen tekemä verkostoyhteistyö katsotaan eduksi.

Sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen avustuksista päätettäessä käytetään apuna alta löytyviä pisteytystaulukkoja, joiden mukaan yhteisön esittämä toiminta pisteytetään. Pisteytystaulukkoa voi käyttää apuna avustushakemusta täytettäessä ja se täytyy liittää hakemukseen.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTornion kaupunki
Palvelusta vastaaTornion kaupunki
Alue Tornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tornion kaupunki
Päivitetty: 19.11.2019