suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntouttava työtoiminta sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työkykyä tukevaa ja edistävää. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pääsääntöisesti 3 kuukauden mittaisissa jaksoissa, 1-4 päivää viikossa, vähintään 4 tuntia kerrallaan.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi hakeutua Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun eli TYP Helsingin tai oman asuinalueen aikuissosiaalityön palvelupisteen kautta.

Kuntouttavan työtoiminnan aikana asiakkaalle maksetaan työmarkkinatuki ja kulukorvaus. Palvelu perustuu asiakkaan kanssa laadittuun aktivointisuunnitelmaan. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kaupungin Työtoiminnan tuen omissa työtoimintapaikoissa, virastoissa ja laitoksissa, järjestöissä ja yhdistyksissä sekä ostopalvelupaikoissa.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömille olleille henkilöille, joilla on vaikeuksia löytää omaa paikkaansa työmarkkinoilla tai jotka tarvitsevat muita erityisiä työllistymisen tukitoimenpiteitä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Työtoiminta ylläpitää ja edistää toimintakykyä ja osallistumista. Kunnan järjestämä työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Työtoiminnan osallistujat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana.

Työtoiminta on kokonaiskuntoutusta, jossa jokainen osallistuja tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä. Työtoiminnasta tehdään suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Työtoiminta on osa-aikaista, ja siihen voi osallistua pitkäaikaisesti. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Työpäivän aikana tarjoiltava ateria ja työmatkat voivat olla maksullisia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 27.5.2022