suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Uudenmaan ELY-keskus myöntää valtionavustuksia kuntien lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään ympäristöministeriön osoittaman määrärahan puitteissa.

Avustusta voidaan myöntää hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Avustus on haettavissa 21.9. – 30.11. 2020.

Avustuspäätösten maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustuksen maksatusta haetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä erillisellä maksatushakemuslomakkeella.

Kevään 2020 koronatilanteen johdosta kansalaisten ulkoilu lisääntyi huomattavasti ja uudet käyttäjät löysivät tiensä erityisesti kaupunkiseutujen lähivirkistysalueille. Ulkoilureitit ja muut virkistys- ja viheralueet olivat paikoin pahasti ruuhkautuneet ja nykyiset palvelurakenteet, kuten taukopaikat, osoittautuivat riittämättömiksi. Osa uusista käyttäjistä on löytänyt itselleen uuden kestävän ja terveyttä edistävän tavan viettää vapaa-aikaa ja jatkaa aktiivista ulkoilua myös koronatilanteen jälkeen. Syksyn mahdollisen toisen korona-aallon sekä yleisen taloustilanteen heikentymisen myötä kysyntä lähialueiden virkistyspalveluiden käytölle pysyy korkeana jatkossakin ja voi vielä kasvaa. Heikentyneessä taloustilanteessa kuntien mahdollisuudet vastata kasvaviin tarpeisiin kehittämällä ja investoimalla luonnon virkistyskäyttöpalveluihin lähialueillaan ovat rajalliset.

Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa kunnille osoitettiin mittava tukipaketti, jonka tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa. Lisätalousarviossa on varattu yhteensä noin 10 miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

  1. Hae avustusta sähköisen asiointipalvelun kautta (Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus).
  2. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.
  3. Mikäli Uudenmaan ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
  4. Kun Uudenmaan ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

1. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Käytä KEHA-keskuksen maksatushakemuslomaketta.

2. Jätä maksatushakemus asiointipalvelussa Maksatukset -välilehden kautta. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat ja kuntayhtymät.

Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joissa kunnostetaan ja kehitetään kunnan nykyisten lähivirkistysalueiden rakenteita ja palveluita tai luodaan palvelurakenteita uusille alueille. Hankkeiden tulee parantaa edellytyksiä ulkoilla lähiluonnossa.

Avustuksen määrä on enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotLapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 2.7.2021