suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Uudenmaan ELY-keskus myöntää valtionavustuksia kuntien lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään ympäristöministeriön osoittaman määrärahan puitteissa.

Avustusta voidaan myöntää hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Avustus on haettavissa 21.9. – 30.11. 2020.

...

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

  1. Hae avustusta sähköisen asiointipalvelun kautta (Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus).
  2. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.
  3. Mikäli Uudenmaan ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
  4. Kun Uudenmaan ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

1. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Käytä KEHA-keskuksen maksatushakemuslomaketta.

2. Jätä maksatushakemus asiointipalvelussa Maksatukset -välilehden kautta. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat ja kuntayhtymät.

Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joissa kunnostetaan ja kehitetään kunnan nykyisten lähivirkistysalueiden rakenteita ja palveluita tai luodaan palvelurakenteita uusille alueille. Hankkeiden tulee parantaa edellytyksiä ulkoilla lähiluonnossa.

Avustuksen määrä on enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Avustuspäätöksessä voidaan antaa myös muita määräyksiä, joita päätöksen kohteen tulee noudattaa.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 2.7.2021