suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun tavoitteena on edistää taloustietojen keruuta, tietovarastointia ja raportointia niin, että taloustiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia, vertailukelpoisia ja kaikkien saatavilla.

Valtiokonttorin ylläpitämään taloustietopalveluun kerättävää tietoa tuottavat kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset, vesihuollon taseyksiköt ja hyvinvointia ...

Toimi näin

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu muodostuu useammasta erillisestä järjestelmästä.

  • Taloustietojen siirtopalvelun kautta kunnat raportoivat tietojärjestelmistään XBRL- tai CSV-muotoista aineistoa.
  • Hyväksyntäpalvelussa raportoija voi tarkastella lähettämiään tietoja, tiedoille tehtyjen tarkastusten tuloksia sekä kommentoida havaintoja ja loputa hyväksyä tiedot julkaistaviksi.
  • Hyväksytyt taloustiedot siirtyvät rekisteripalveluun, joka toimii taloustietojen tietovarastona. Rekisteripalvelu tarjoaa myös avoimen rajapinnan, jonka kautta tietokantaan tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää.
  • Raportointipalvelu toteutetaan osana laajempaa Tutkihallintoa.fi-kokonaisuutta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalveluun kerätään taloustietoa, joka on pääosin julkista tietoa. Tiedot ovat avoimesti kaikkien saatavilla sekä avoimen rajapinnan kautta että raportointipalvelun kautta. Tutkihallintoa.fi tarjoaa taloustiedoista määriteltyjä visuaalisia vertailuraportteja.

Palvelun tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. valtiovarainministeriö, muut ministeriöt, Kuntaliitto, Tilastokeskus, poliittiset päättäjät, media ja kansalaiset.

Palvelun toteuttaa

Valtiokonttori

Palvelusta vastaa

Valtiokonttori
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 13.1.2023