suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Ylöjärven kaupunginvaltuuston tietoon saatetaan vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimet.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Aloitteen pitää olla omakätisesti allekirjoitettu ja sen voi postittaa tai tuoda itse Ylöjärven kaupungin kirjaamoon kaupungintalolle.

Sähköinen kuntalaisaloite Ylöjärven kaupungille tehdään oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Palvelussa voi tehdä tavallisia kuntalaisaloitteita, neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita sekä valtuustokäsittelyä edellyttäviä kuntalaisaloitteita.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Kuntalaisaloitteen tekijän tulee olla Ylöjärven kaupungin jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, että olet asukas tai hallitset tai omistat kiinteää omaisuutta Ylöjärvellä. Ylöjärven kaupungin jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee Ylöjärvellä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 7.1.2021