suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline, minkä avulla voit kuntalaisena nostaa esille ajankohtaisia asioita tai ongelmia. Tee kuntalaisaloite silloin, jos asialla on koko kaupunkia koskevaa merkitystä. Kuntalaisaloite on myös hyvä keino herätellä päättäjiä kiinnittämään huomiota haluamiisi asioihin. Jos asiasi vaatii nopeampaa vastausta, harkitse kuntalaisaloitteen sijaan palautteen antamista Raahen kaupungin palautepalvelussa.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Raahessa kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti, paikan päällä käyden tai lähettää postitse. Tee Raahen kaupungin toimintaa koskeva aloite Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai toimita aloitteesi kirjallisesti Raahen kaupungin kirjaamoon. Muista kirjata aloitteeseen yhteystietosi, sillä aloitetta ei käsitellä ilman yhteystietoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 6.5.2022