suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nousiaisten kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Nousiainen
  • Julkinen palvelu

Kunnan asukkaana tai muuna jäsenenä voit tehdä kunnalle kuntalaisaloitteen kunnan vastuulla olevaa palvelua tai toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kuntalaisaloitteella täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteentekijälle.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Voit tehdä kuntalaisaloitteen Nousiaisten kunnalle sähköisesti oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

Voit tehdä aloitteen myös sähköpostitse toimittamalla aloitteen kunnan sähköpostiin. Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, viestiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa kuten henkilötunnusta. Paperisena tehdyn aloitteen voit toimittaa kunnanvirastolle kunnanviraston aukioloaikoina tai postitse.

Aloitteesi saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Asiaa voit selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Aloitteestasi tulee käydä ilmi aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot, jotta tarvittaessa aloitteentekijältä voidaan pyytää lisätietoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Palvelun toteuttaa

Nousiaisten kunta

Palvelusta vastaa

Nousiaisten kunta
Tekstistä vastaa: Nousiaisten kunta
Päivitetty: 11.6.2024