suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nousiaisten kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Nousiainen
  • Julkinen palvelu

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kuntalaisaloitteella täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteentekijälle.

Valtuuston tietoon saatetaan vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimet.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Sähköisen kuntalaisaloitteen voi tehdä Nousiaisten kunnalle oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Palvelussa voi tehdä tavallisia kuntalaisaloitteita, neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita sekä valtuustokäsittelyä edellyttäviä kuntalaisaloitteita. Myös sähköpostitse voi tehdä kuntalaisaloitteen. Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, viestiin ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa kuten henkilötunnusta.

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Asiaa voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Yhteystiedot ovat tarpeen. Tarvittaessa aloitteentekijältä voidaan pyytää lisätietoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNousiaisten kunta
Palvelusta vastaaNousiaisten kunta
Alue Nousiainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nousiaisten kunta
Päivitetty: 7.1.2021