suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Voit tehdä kuntalaisaloitteen Naantalin kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Aloite on ehdotus tai idea, ja siitä tulee ilmetä mihin kaupungin toimintaan liittyvään asiaan sillä haluat vaikuttaa. Aloite käynnistää aina prosessin, vaikka se ei saisikaan aikaan muutosta. Aloitettasi käsitellyt viranhaltija tai toimielin ilmoittaa sinulle aloitteesi johdosta tehdyt toimenpiteet.

Kirjaamossa aloite kirjataan saapuneeksi ja se lähetetään valmisteltavaksi sille toimialalle, jonka tehtäviin asia kuuluu. Kun aloitteesi on tullut loppuun käsitellyksi, kaupunki lähettää sinulle vastauksen.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Tee aloitteesi ensisijaisesti Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Palvelu julkaisee aloitteesi sivuillaan ja ohjaa sen Naantalin kaupungin kirjaamoon. Voit toimittaa aloitteesi myös sähköpostitse tai paperilla suoraan kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

  • Aloite on vapaamuotoinen
  • Aloitteesta pitää ilmetä aloitteen tekijän yhteystiedot
  • Aloitteella voi olla yksi tai useampia allekirjoittajia
  • Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 7.1.2021