suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaan kunnalle voi tehdä aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite on tehtävä kirjallisessa muodossa. Sen tulee sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot sekä tiedon siitä, mille toimielimelle aloite on osoitettu.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Tee kuntalaisaloite kirjallisesti. Lähetä aloite kunnan kirjaamoon joko

  • postitse (Laukaan kunta, Kirjaamo, PL 6, 41341 Laukaa),
  • sähköisesti (kirjaus@laukaa.fi) tai
  • tee aloite sähköisesti oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi –palvelussa

Lisätietoja kuntalaisaloitteesta saat Kuntalaisaloite.fi verkkosivulta (www.kuntalaisaloite.fi/fi) sekä Laukaan kunnan hallintojohtajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Palvelun toteuttaa

Laukaan kunta

Palvelusta vastaa

Laukaan kunta
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 6.6.2023