suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Kaikilla kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkun palvelun tai toiminnon parantamista. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Kuntalaisaloitteella voit esittää kaupungille ideoita ja ajatuksia esimerkiksi jonkin palvelun tai asiantilan parantamiseksi. Tavallisesti aloitteen tarkoituksena on edistää yleisesti kuntalaisten tai jonkin laajemman kohderyhmän etua.

Ratkaisun aloitteen johdosta tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle asia kunnan hallintosäännön tai lautakunnan johtosäännön perusteella kuuluu. Kunnan tulee saattaa kunnanvaltuuston tietoon vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos haluat viestiä kunnalle asiasi epävirallisemmin, voit käyttää aloitteen sijasta vaikkapa suoraa palautetta luottamushenkilöille tai virkamiehille.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Kuntalaisaloitteen voit tehdä kätevimmin sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Sen käyttämiseksi tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen. Palvelussa jätetyt aloitteet ovat julkisesti luettavissa palvelussa.

Kuntalaisaloitteen voit myös toimittaa kunnantalon infoon paperisessa muodossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntalaisaloitteen voi tehdä kunnan asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen tai useampi kunnan jäsen. Kunnan jäseniä ovat kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä myös alle 18-vuotias. Kuntalaisaloitteesta tulee ilmetä aloitteentekijän ja/tai vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020