suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Kaikilla kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkun palvelun tai toiminnon parantamista. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Kuntalaisaloitteella voit esittää kaupungille ideoita ja ajatuksia esimerkiksi jonkin palvelun tai asiantilan parantamiseksi. Tavallisesti aloitteen tarkoituksena on edistää yleisesti kuntalaisten tai jonkin laajemman kohderyhmän etua.

Ratkaisun aloitteen johdosta tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle asia kunnan hallintosäännön tai lautakunnan johtosäännön perusteella kuuluu. Kunnan tulee saattaa kunnanvaltuuston tietoon vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos haluat viestiä kunnalle asiasi epävirallisemmin, voit käyttää aloitteen sijasta vaikkapa suoraa palautetta luottamushenkilöille tai virkamiehille.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Kuntalaisaloitteen voit tehdä kätevimmin sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Sen käyttämiseksi tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen. Palvelussa jätetyt aloitteet ovat julkisesti luettavissa palvelussa.

Kuntalaisaloitteen voit myös toimittaa kunnantalon infoon paperisessa muodossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen tai useampi kunnan jäsen. Kunnan jäseniä ovat kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä myös alle 18-vuotias. Kuntalaisaloitteesta tulee ilmetä aloitteentekijän ja/tai vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 7.1.2021