suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kolarin kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Kolari
  • Julkinen palvelu

Lähetetty aloite kirjataan diaariin ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi. Lähettäjän nimi ja yhteystiedot merkitään asian vireilletulon yhteydessä diaariin. Aloitteen käsittelee se viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

Toimi näin

Aloite toimitetaan kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Aloitteen voit tehdä kuntalaisaloite.fi verkkopalvelun sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla kirjaamoon tai vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeenä lähetetty aloite tulee olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina Kolarin kunnan kirjaamoon. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntalaisaloitteen voi tehdä asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloiteta kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Palvelu on maksuton.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKolarin kunta
Palvelusta vastaaKolarin kunta
Alue Kolari
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Kolarin kunta
Päivitetty: 23.5.2021