suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Kuntalaisaloitteella voit esittää kaupungille ideoita ja ajatuksia esimerkiksi jonkin palvelun tai asiantilan parantamiseksi. Tavallisesti aloitteen tarkoituksena on edistää yleisesti kuntalaisten tai jonkin laajemman kohderyhmän etua.

Ratkaisun aloitteen johdosta tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle asia kaupungin hallintosäännön tai lautakunnan johtosäännön perusteella kuuluu. Kunnan tulee saattaa kunnanvaltuuston tietoon vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos haluat viestiä kaupungille asiasi epävirallisemmin, voit käyttää aloitteen sijasta palautteen antamista.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Kuntalaisaloitteen voit tehdä kätevimmin sähköisesti oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Sen käyttämiseksi tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen. Palvelussa jätetyt aloitteet ovat julkisesti luettavissa palvelussa.

Kuntalaisaloitteen voit tehdä sähköisesti myös kaupungin verkkosivuilla olevalla lomakkeella tai lähettää sen suoraan kaupungin sähköpostiosoitteeseen keuruu@keuruu.fi. Sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, joten älä kirjoita viestiin arkaluontoista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroa tms. Kuntalaisaloitteen voit toimittaa myös postitse tai tuomalla sen kaupungintalon yhteispalvelupisteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntalaisaloitteen voi tehdä kunnan asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen tai useampi kunnan jäsen. Kunnan jäseniä ovat kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä myös alle 18-vuotias. Kuntalaisaloitteesta tulee ilmetä aloitteentekijän ja/tai vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 17.12.2019