suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Kuntalaisaloite on yksi osallistumisen keino.

Kaksi prosenttia kaupungin äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen, jonka hallitus käsittelee. Asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Vähintään neljä prosenttia kaupungin 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Kangasalalainen voi tehdä aloitteen Kangasalan kaupunkia koskevasta asiasta

- sähköisellä lomakkeella Kangasalan verkkosivuilla

- sähköpostitse tai postitse kaupungin viralliseen osoitteeseen

- jättämällä aloitteen kaupunginvirastolle

- kuntalaisaloite.fi -sivustolla

Kuntalaisaloitteessa on ilmoitettava aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja mahdollisesti sähköpostiosoite) sekä esitettävä aloitteen sisältö. Kuntalaisaloitteen käsittely edellyttää nimen ja yhteystietojen ilmoittamista.

Sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, joten sähköisesti lähetettävään aloitteeseen ei tule kirjata arkaluontoista tietoa, kuten henkilötunnusta, pankkitilinumeroa tai vastaavaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 7.1.2021