suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Kaarinan asukkaat voi osallistua ja vaikuttaa Kaarinan kaupunkia koskevissa asioissa tekemällä kuntalaisaloitteen.

Aloite on vapaamuotoinen, mutta siinä on hyvä kuvailla taustatilannetta sekä kertoa selkeästi itse aloitteen sisältö.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Kaarinan asukkaana voit tehdä kuntalaisaloitteita kaupungille:

- toimittamalla aloitteesi kirjaamoon: Kaarinan kaupunki, Kirjaamo, PL 12, 20781 Kaarina, kirjaamo@kaarina.fi tai

- toimittamalla aloitteesi Kaarinan tai Piikkiön palvelupisteeseen tai

- kuntalaisaloitteen voit tehdä sähköisesti Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Palvelun toteuttaa

Kaarinan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kaarinan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 14.10.2021