suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Ilomantsi
  • Julkinen palvelu

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on viivytyksettä ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin aloitteen johdosta on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä. Ilmoituksen tekeminen ei edellytä, että asia olisi loppuun käsitelty

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Voit lähettää tekemäsi aloitteen sähköpostilla/kirjepostilla Ilomantsin kunnan kirjaamoon tai jättämällä se kunnan Palvelupisteelle. Aloitteessa tulee olla asia sekä tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Aloitteen voi myös tehdä sähköisesti verkkoasiointikanavaa käyttäen ja kuntalaisaloite.fi palvelussa. Kaikki kuntalaisaloite.fi-palvelussa tehdyt aloitteet ovat julkisia. Aloitteet käsitellään hallintokunnittain 6 (kuuden) kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä kuntaan ja tieto päätöksestä lähetetään aloitteen tekijälle heti kokouskäsittelyn jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla Ilomantsin kunnan jäsen. Aloiteoikeus ei ole sidottu tavallisen kuntalaisaloitteen osalta äänioikeuteen kuntavaaleissa. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 3.2.2022