suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Valtuutetun tekemää aloitetta kutsutaan valtuustoaloitteeksi.

Aloitteen käsittelee se taho, jonka asioihin tai toimintaan aloite liittyy. Aloite saa olla vapaamuotoinen niin sisällöltään kuin muodoltaankin, mutta siitä tulee käydä ilmi se, mitä aloitteella esitetään. Aloite tulee allekirjoittaa. Ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tietoa aloitteen käsittelystä ja pyydetään tarpeen vaatiessa lisätietoja.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Aloite toimitetaan Hollolan kunnanviraston kirjaamoon. Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös sähköisesti Kuntalaisaloite.fi -palvelussa, josta löytyy lisäksi lisätietoa aloitteista ja niihin liittyvistä käytännöistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 29.7.2022