suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Heinolan kaupunki

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu
Alue: Heinola
Palvelun kieli: suomi

Kuntalain mukaisesti heinolalaisilla on oikeus tehdä kaupungille kuntalaisaloitteita kaupungin toimintaan liittyvissä asioissa. Valtuutetun tekemää aloitetta kutsutaan valtuustoaloitteeksi.

Aloitteen käsittelee se taho, jonka asioihin tai toimintaan aloite liittyy. Aloite saa olla vapaamuotoinen niin sisällöltään kuin muodoltaankin, mutta siitä tulee käydä ilmi se, mitä aloitteella esitetään. Aloite tulee allekirjoittaa. Ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tietoa aloitteen käsittelystä ja pyydetään tarpeen vaatiessa lisätietoja.

Aloite toimitetaan Heinolan kaupungintalon asianhallintakeskukseen. Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös sähköisesti Kuntalaisaloite.fi -palvelussa, josta löytyy lisäksi lisätietoa aloitteista ja niihin liittyvistä käytännöistä.


Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Voit toimittaa vapaamuotoisen, allekirjoitetun aloitteen sähköisesti kaupungin kirjaamon sähköpostiin tai paperisena kaupungin asianhallintakeskukseen. Voit tehdä aloitteen myös verkossa kuntalaisaloite.fi-sivustolla.


Kenelle ja millä ehdoin

Kuntalaisaloitteen voi tehdä asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.


Palvelun toteuttaa: 
Heinolan kaupunki