suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Eurajoen kunta

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Eurajoki
  • Julkinen palvelu

Tee kuntalaisaloite kunnan kotisivuilta löytyvällä lomakkeella tai vapaamuotoisesti tai tee se sähköisesti Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Aloite on omakätisesti allekirjoitettava.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntalaisaloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Toimivaltaisen kunnan viranomaisen pitää ottaa aloite käsittelyyn mahdollisimman pian. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Palvelun toteuttaa

Oikeusministeriö

Palvelusta vastaa

Eurajoen kunta
Tekstistä vastaa: Eurajoen kunta
Päivitetty: 9.12.2022