suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Akaan kaupunki

Kuntalaisaloite

  • Palvelu
  • Akaa
  • Julkinen palvelu

Jokainen kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen.

Kuntalaisaloite tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava aloitteentekijän nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja mahdollisesti sähköpostiosoite). Jos aloitteella on useampia allekirjoittajia, toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä ensimmäiselle allekirjoittajalle.

Aloite tulee toimittaa Akaan kaupunginkansliaan, Myllytie 3, PL 34,

37801 Akaa. Kansliassa aloite kirjataan ja se toimitetaan edelleen oikealle viranomaiselle.

Kuntalaisaloitteen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen akaan.kaupunki@akaa.fi, jolloin viestin aiheeksi merkitään kuntalaisaloite. Sähköpostitse tehty kuntalaisaloite ei vaadi sähköistä allekirjoitusta, mutta aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot (postiosoite ja puhelinnumero) ovat välttämättömät. Tarvittaessa sähköpostitse tehtyyn aloitteiseen voidaan pyytää allekirjoitus sekä mahdollisia lisätietoja ja liitteitä.

Kuntalaisaloitetta ei voi tehdä nimettömänä.

Aloitteen käsittelijänä toimii se taho, jonka toimialaan aloitteen sisältämä asia kuuluu.

Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet, lisäksi valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntalaisaloitteen voi tehdä kunnan asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloite koskee yleensä jonkin palvelun tai asian kehittämistä yleisellä tasolla. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Jos vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee yhdessä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö kunnallinen kansanäänestys.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAkaan kaupunki
Palvelusta vastaaAkaan kaupunki
Alue Akaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Akaan kaupunki
Päivitetty: 30.4.2020