suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kunta- ja Järjestö-Helmi -erityisavustushaku

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Erityisavustushaulla avustetaan Helmi-elinympäristöohjelman mukaisia luonnonhoitohankkeita.

Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Kunt ...

Toimi näin

Kunta- ja Järjestö-Helmen seuraava avustushaku aukeaa tammikuussa 2024. Haku on auki 2.1.-31.1.2024. Hankkeiden tulee valmistua viimeistään 31.10.2025 mennessä.

Hae avustusta sähköisestä aluehallinnon asiointipalvelusta. Konsortioissa hakemuksen tekee päähakija, joka vastaa hankkeesta

Täytä hakemus huolellisesti. Puutteellinen hakemus pitkittää asian käsittelyä.

Laadi ja liitä hakemukseen vaadittavat liitteet:

  • Hankkeen suunnitelma eli selvitys hankeen taustasta, toimenpiteiden toteuttamistavasta, aikataulusta, tavoitteista, merkittävyydestä ja kestävyydestä.
  • Hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä kustannuserittely.
  • Hankkeen edellyttämät luvat ja suostumukset, kuten maanomistaja- ja vesialueen omistaja- ja haltijasuostumukset.
  • Kartta toimenpiteistä (jos mahdollista, paikkatietomuodossa) ja kaavaote voimassa olevasta kaavasta ja kuvaus kaavoitustilanteesta.
  • Mahdollinen yhdistysrekisteriote.
  • Konsortioiden osalta yhteistyösopimukset hankkeen muiden osallistujien osalta.

Jos Uudenmaan ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

Uudenmaan ELY-keskus tekee asiasta päätöksen, joka toimitetaan asiointipalveluun.

Näin haet avustuksen maksatusta

Hae avustuksen maksatusta KEHA-keskukselta aluehallinnon asiointipalvelussa päätöksen mukaisesti.

Kirjaudu asiointipalveluun henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Täytä hakemus huolellisesti Maksatukset-välilehdellä ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset ja säätiöt, sekä vesiosuuskunnat. Hankkeiden tulee kohdentua Helmi-ohjelman mukaisten teemojen arvokkaisiin elinympäristöihin. Kustannuksia voi syntyä hankkeen toteuttamisen aikana vasta siitä lähtien, kun ELY-keskus on tehnyt hanketta koskevan valtionavustuspäätöksen. Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi.

Jos hankkeet kohdistuvat yksityisille maille, hakiessa tulee ottaa huomioon valtiontukisäännökset ja varmistaa maanomistajan suostumus hankkeeseen kirjallisesti. ELY ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat suoraan rahallista hyötyä.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvät hankintakustannukset ja hanketta varten palkattujen työntekijöiden kustannukset. Myös hankkeeseen kiinteästi kuuluvat inventointeihin, suunnitelmiin ja vaikutusten seurantaan liittyvät kustannukset ovat hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia silloin, kun myös konkreettiset hoitotyöt toteutetaan hankkeen aikana, tai niille on varmistettu muu rahoitus ja aikataulu.

Avustusta voidaan myöntää myös muihin kustannuksiin, esimerkiksi hankkeeseen liittyviin viestinnän ja informaatio-ohjauksen kustannuksiin, merkittäviä luontoarvoja suojaaviin rakenteisiin, koulutukseen tai arvonlisäverokustannuksiin, mikäli arvonlisävero jäisi avustuksen saajan lopullisesti maksettavaksi.

Talkootyötä ei voida sisällyttää hyväksyttäviin kustannuksiin. Talkootyön merkittävä määrä hankkeen toteutuksessa voi olla perusteena korkeammalle avustusprosentille. Tällöin tehdystä vastikkeettomasta työstä tulee pitää tuntikirjanpitoa, ja liittää se päätöksen ohjeiden mukaisesti maksatushakemukseen.

Avustuksella ei tueta rakennettujen hulevesikosteikoiden kunnostamista tai luomista, eikä perinnebiotooppeja, joita on perustettu tai perustetaan siten, että niiden kasvillisuus on syntynyt siemeniä kylvämällä tai istuttamalla. Avustuksella ei saa olla päällekkäisyyttä maatalouden ympäristösopimuksen velvoitteiden kanssa, tai että tarve toimille johtuisi velvoitteiden laiminlyönnistä. Metsäisissä elinympäristöissä avustusta myönnetään vain suojelualueille.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021-2030 myönnettävästä valtionavustuksesta

Palvelun toteuttaa

KEHA-keskus, Uudenmaan ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, KEHA-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 5.12.2023