suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Kunnaneläinlääkärin pätevyys (muissa EU/ETA-maissa kuin Suomessa valmistuneet)

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kunnan on vaadittava kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, että hän on osoittanut tutustuneensa Ruokaviraston hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön. Tätä varten on suoritettava erillinen kurssi.

Toimi näin

Tapa, jolla henkilö voi osoittaa tutustuneensa Suomen eläintauti-, eläinsuojelu- ja elintarvikelainsäädäntöön on suorittaa hyväksytysti Envirovetin järjestämä lainsäädäntökurssi. Kurssit ovat maksullisia ja niitä pyritään järjestämään vuosittain. Kurssinjärjestäjän velvollisuus ei kuitenkaan ole järjestää kurssia, jos ilmoittautuneiden määrä jää liian alhaiseksi. Lisätietoa kurssien ajankohdista Envirovetin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000, ammatinharjoittamislaki) 43 §:n mukaan kunnaneläinlääkäriksi saadaan nimittää ainoastaan laillistettu eläinlääkäri.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 12.5.2021