suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Kunnan vuokra-asunnot

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Juuan kunta ja Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot omistavat yhteensä n. 480 vuokra-asuntoa. Näistä yli puolet on aravavuokra-asuntoja. Asunnoista pääosa on rivitaloissa ja kerrostaloissa. Asuntojen vuokrataso vaihtelee asunnon iän, koon ja varustetason mukaan. Neliövuokrien vaihteluväli on noin 4,79 eurosta 8,65 euroon.

Toimi näin

Kaikkiin Juuan kunnan ja Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen asuntoihin on yhteinen hakumenettely. Hakeminen tapahtuu kirjallisesti hakulomakkeella. Lomake on tulostettavissa kunnan nettisivuita tai sen saa kunnan neuvonnasta.

Ns. oma lomake on tulostettavissa Kiinteistöpekkojen sivulta http://www.kiinteistopekat.fi ja klikkaa vuokra-asunnot.

Muista lomakkeen allekirjoitus ja liitteet ja postita kuntaan tai Kiinteistöpekkojen toimistoon. Kaikki hakemukset rekisteröidään samaan hakurekisteriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Hakulomake on voimassa kolme kuukautta. Sen jälkeen se on uusittava esim. soittamalla puh. 040 131 5000.

Aravavuokra-asuntoihin valitaan asukkaat lainsäädäntöä ja valtioneuvoston sosiaalista tarveharkintaa koskevia päätöksiä noudattaen. Etusijalle asetetaan eniten asunnon tarpeessa olevat pienituloisimmat ja vähävaraisimmat hakijat . Hakijaruokakunnan tuloiksi lasketaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden (myös ruokakuntaan kuuluvien nuorten) pysyvät bruttotulot kuukaudessa.

Muissa kunnan omistamissa asunnoissa ei ole tulo- ja varallisuusrajoja. Työpaikka Juuassa edesauttaa asunnon saantia.

Tausta ja lainsäädäntö

Vuokra-asuntoa etsivä voi tiedustella vuokra-asuntoa kunnalta. Kunnan omistamat vuokra-asunnot ovat useimmiten valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joihin sovelletaan laissa säädettyjä asukasvalintakriteerejä.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta tarjota kuntalaisilleen vuokra-asuntoja, mutta kunnan tehtäviin kuuluu asunto-olojen kehittäminen alueellaan. Asunto-olojen kehittämisen tarkoituksena on turvata kuntalaisille mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen. Useimmat kunnat rakennuttavat vuokra-asuntoja ja tarjoavat niitä vuokrattaviksi joko suoraan kuntalaisilleen tai perustamansa vuokrataloyhtiön kautta.

Palvelun toteuttaa

Juuan kunta

Palvelusta vastaa

Juuan kunta
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 22.12.2021