suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tuusulan kunta

Kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

  • Palvelu
  • Tuusula
  • Julkinen palvelu

Kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset, luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset ovat luettavissa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaisemisen lisäksi tietyt erityislakeihin ja asetuksiin perustuvat kuulutukset ovat nähtävillä verkkosivujen lisäksi kunnan fyysisellä ilmoitustaululla. Osa kuulutuksista ja ilmoituksista julkaistaan myös paik ...

Toimi näin

Kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset ovat luettavissa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Lisäksi tietyt erityislakeihin ja asetuksiin perustuvat kuulutukset ovat nähtävillä kunnan fyysisellä ilmoitustaululla Tuusinfossa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Palvelun toteuttaa

Tuusulan kunta

Palvelusta vastaa

Tuusulan kunta
Tekstistä vastaa: Tuusulan kunta
Päivitetty: 17.8.2020