suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Kuntalain (410/2015) 108 §:n 1 momentin mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Valtuusto päättää vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kunnan ilmoitusten tiedoksi saattamistavoista. Julkisista kuulutuksista annetun lain 3 §:ssä (10.12.1976/954) tarkoitettu ilmoitustaulu on Taivalkosken kunnantalon ulkoseinällä pääsisäänkäynnin vieressä, osoitteessa Kirkkotie 6. Ilmoitustaululla julkaistaan 1.6.2017 alkaen kuulutuksia ja ilmoituksia, jotka tulee saattaa tiedoksi muun lainsäädännön kuin kuntalain nojalla ja jotka on lailla tai jollakin muulla määräyksellä määrätty julkaistaviksi kunnan ilmoitustaululla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTaivalkosken kunta
Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 29.10.2020