suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Voit lukea Raahen kaupungin viralliset ilmoitukset Raahe.fi -verkkosivustolla. Verkkosivustolla julkaistaan sellaiset ilmoitukset, joita salassapitosäännökset eivät koske. Viralliset ilmoitukset ovat myös nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla Raahen Raatihuoneella. Raahessa tiedotetaan virallisista ilmoituksista myös sanomalehdissä.

Toimi näin

Voit tutustua kuulutusten ilmoitustauluun virka-aikana Raahen Raatihuoneella. Internetissä viralliset ilmoitukset löytyvät raahe.fi -sivustolta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Palvelun toteuttaa

Raahen kaupunki

Palvelusta vastaa

Raahen kaupunki
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 5.6.2023