suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Porin kaupungin viralliset kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla. Tietyt erityislainsäädäntöön perustuvat ilmoitukset julkaistaan lisäksi kaupungin ilmoitustaululla, joka sijaitsee palvelupiste Porinan yhteydessä.

Mikäli kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat niin ikään nähtävillä palvelupiste Porinassa. Osa kuulutuksista (esim. kaupunginv ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Palvelun toteuttaa

Porin kaupunki

Palvelusta vastaa

Porin kaupunki
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022