suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lapinlahden kunta

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Lapinlahti
  • Julkinen palvelu

Kunta ilmoittaa kunnan alueella tapahtuvista kaavamuutoksista, kuntalaisia koskevien säännösten muutoksista, toiminta-avustusten hakemisesta, avoimista työpaikoista, rakennus-, ympäristö-, maa-aines- ym. lupahakemuksista ja päätöksistä, vireillä olevista suunnitelmista, kunnassa pidettävistä rekistereistä, jne.

Toimi näin

Kuntalainen voi tutustua kunnan kotisivuilla oleviin ilmoituksiin ja niihin liittyviin asiakirjoihin. Ilmoituksissa on mainittu henkilö, jolta voi kysyä lisätietoa ilmoitettavasta asiasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapinlahden kunta
Palvelusta vastaaLapinlahden kunta
Alue Lapinlahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lapinlahden kunta
Päivitetty: 15.10.2021