suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Kunta pitää ilmoitustaululla virallisia ilmoituksia. Tällaisia ovat kaikki kunnan keskeiset päätökset ja ilmoituksenalaiset asiat, kuten valtuuston kokoukset, kaavoitusilmoitukset ja niiden muutosesitykset, ympäristölupailmoitukset sekä ilmoitukset erilaisten toimintatukien ja avustusten hakemistiedot. Konnevedellä pyritään pitämään kuntalaiset mahdollisimman hyvin perillä kunnan ajankohtaisista asioista.

Kunnan kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, joka sijaitsee kunnanviraston pääsisäänkäynnin aulatilassa, sekä kunnan verkkosivuilla. Ilmoitustaulua voi tulla katsomaa kunnantalon aukioloaikoina (9-15). Keskeisiä hallituksen päätöksiä voidaan julkaista myös sanomalehdissä, kuten Laukaa-Konnevesi- lehdessä

Kuulutukset pidetään esillä vähintään 14 päivää tai kuulutuksessa mainitun kokouksen tai toimituksen järjestämispäivään saakka. Mikäli kuulutukseen sisältyy valitusaika, pidetään sitä nähtävillä valitusajan päättymispäivään asti.

Nähtäville kuulutetut asiakirjat ovat nähtävillä Konneveden kunnantalolla. Tällaisia ovat esimerkiksi kaavoitus- ja maankäyttöasiakirjat. Kunnan päätöksentekoon liittyvistä asiakirjoista toimielinten julkiset esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla esityslistan valmistuttua ja pöytäkirjat viimeistään pöytäkirjan nähtävilläolopäivänä, jolloin ne ovat jokaisen saatavilla sähköisesti kunnan verkkosivuilla.

Voit myös saada kopion nähtävillä olevista asiakirjoista. Kopiosta veloitetaan kunnan taksojen mukaisesti.

Toimi näin

Kunnan viralliset ilmoitukset ovat kaikkien nähtävillä kunnantalon aulassa sijaitsevalla ilmoitustaululla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Kopioista peritään maksu kunnan taksojen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020