suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kannonkosken kunta

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Kannonkoski
  • Julkinen palvelu

Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla ja ilmoitukset, jotka voimassa olevien säännösten mukaan on kuulutuksella saatettava yleisesti tiedoksi, julkaistaan myös kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä paikallislehdessä. Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat ovat saatavissa ilmoitustaulun hoitajalta. Ilmoitustaulun hoitajana toimii toimistosihteeri.

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Palvelun toteuttaa

Kannonkosken kunta

Palvelusta vastaa

Kannonkosken kunta
Tekstistä vastaa: Kannonkosken kunta
Päivitetty: 2.12.2019