suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset, luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset ovat luettavissa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Samalla sivulla julkaistaan myös muiden viranomaisten lähettämät Kajaania koskevat kuulutukset.

Verkkosivuilla julkaisemisen lisäksi tietyt erityislakeihin ja asetuksiin perustuvat kuulutukset ovat nähtävillä verkkosivujen li ...

Toimi näin

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset on luettavissa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. Kuulutuksiin liittyviä asiakirjoja voi olla nähtävänä myös kaupungintalolla sekä muissa, kuulutuksessa ilmoitetuissa paikoissa.

Lisäksi tietyt erityislakeihin ja asetuksiin perustuvat kuulutukset ovat nähtävillä kunnan ilmoitustaululla kaupungintalolla.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Palvelun toteuttaa

Kajaanin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kajaanin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 11.3.2024