suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jokioisten kunta

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Jokioinen
  • Julkinen palvelu

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kunnan kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Osa kuulutuksista on luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyvä aineisto on nähtävillä kunnanvirastolla, mikä ilmoitetaan kuulutuksessa.

Ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää.

Toimi näin

Kunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kunnanviraston aulassa. Ilmoitukset näkyvät myös ulkoa ikkunasta.

Kunnan internetsivuilla ilmoitukset näkyvät etusivulla.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Palvelun toteuttaa

Jokioisten kunta, Jokioisten kunta

Palvelusta vastaa

Jokioisten kunta
Tekstistä vastaa: Jokioisten kunta
Päivitetty: 14.2.2022