suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puumalan kunta

Kunnan tuet ja avustukset yrityksille

  • Palvelu
  • Puumala
  • Julkinen palvelu

Aloittavien yrittäjien tuki:

Puumalalaiset kaupparekisteriin perustamisilmoituksen tehneet uudet yrittäjät voivat hakea aloittavien yrittäjien tukea. Tukea saa myös yritys, jossa uusi yrittäjä jatkaa aiempaa toimintaa (sukupolvenvaihdos). Tuki on 500 €/yritys. Lisäksi kunta maksaa 250 euron tuen yrityksille, jotka muuttavat kotipaikakseen Puumalan.

Lisäpalkkatuki pitkään työttömänä olleen työllistämiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen tai työttömälle nuorelle:

Puumalan kunta maksaa lisäpalkkatukea yrityksille, jotka työllistävät pitkään työttömänä olleen puumalalaisen. Tuen määrä on yli vuoden työttömänä olleen tai kolme kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan työllistävälle 150 euroa/kuukausi ja yli 500 vuorokautta työmarkkinatukea saaneen henkilön työllistävälle 350 euroa kuukaudessa (työllistämisseteli). Lisäksi yritykselle maksetaan työllistämispalkkiota 500 euroa, mikäli työllistäminen on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 500 vuorokautta työmarkkinatukea saaneen henkilön osalta vuoden ajan ja henkilön kanssa on solmittu toistaiseksi voimassaoleva työehtosopimus. Lisäksi vastaavaa tukea voidaan myöntää soveltuvin osin henkilön perustamalle yritykselle, mikäli hän työllistää itsensä yrittäjänä (yrittäjäseteli).

Messu- ja koulutustuki:

Puumalalaiset kaupparekisteriin perustamisilmoituksen tehneet yrittäjät ja käsityöläiset voivat hakea kunnalta messutukea osastokustannuksiin ja koulutustukea koulutus-/kurssimaksuihin. Tuen määrä yhdelle yritykselle voi olla enintään 337 €/vuosi.

Oppisopimuskoulutustuki:

Puumalalainen yrittäjä, joka palkkaa oppisopimuksella työsuhteeseen puumalalaisen henkilön, voi hakea kunnalta oppisopimuskoulutustukea. Koulutuksen tulee olla ammatillista peruskoulutusta ja kestää vähintään 2 vuotta.

Tuen määrä on 1010 €/yrittäjä/oppisopimuskoulutettava.

Kesätyöllistämistuki:

Puumalalainen yrittäjä, yhteisö (ei julkisyhteisö) tai yksityinen työnantaja (esim. kotitalous) voi hakea tukea työllistäessään kesällä puumalalaisen koululaisen, opiskelijan tai juuri oppilaitoksesta valmistuneen. Tuen määrä on 360 €/yritys/työllistetty, enintään 720 €/yritys.

Maatalousyrittäjien maksullisen lomituksen tuki:

Puumalalainen maatalousyrittäjä, joka pitää maksullista lomitusta, voi hakea kunnalta tukea. Tuki on 6 €/tunti ja se maksetaan hakemuksen mukaan lomituksen jälkeen. Hakemukseen on liitettävä kuitti maksetusta lomituksesta. Tuki on haettava lomitusvuonna viimeistään 30.12.

Toimi näin

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeet edellä mainituista tuista saa kunnan nettisivuilta ja kunnantalolta hallinto- ja talouspalveluista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuumalan kunta
Palvelusta vastaaPuumalan kunta
Alue Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puumalan kunta
Päivitetty: 23.2.2022