suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hattulan kunta

Kunnan päätöksentekoon osallistuminen ja vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Hattula
  • Julkinen palvelu

Kuntalainen voi monella tavalla osallistua ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon. Hän voi itse pyrkiä kunnan luottamushenkilöksi ja asettua ehdokkaaksi joka neljäs vuosi järjestettävissä kuntavaaleissa joko jonkin puolueen jäsenenä tai puolueisiin sitoutumattomana ehdokkaana. Vaikka ei tulisikaan valituksi kunnanvaltuuston, on hyvät mahdollisuudet päästä esimerkiksi johonkin lautakuntaan, ja näin osallistua suoraan kunnalliseen päätöksentekoon.

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Kunnallinen kansanäänestys voidaan pitää kunnan asukkaiden mielipiteen selvittämiseksi jonkin asian suhteen. Sen toimeenpanosta päättää valtuusto. Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä myös vähintään 4 % kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista, mutta silloinkin sen toteuttamisesta päättää valtuusto. Kansanäänestys on neuvoa-antava, eli se ei sido kuntaa. Se voidaan toimittaa joko koko kuntaa tai vain jotakin kunnan osaa koskevana. Kansanäänestyksiä on järjestetty esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä.

Kuntalainen voi olla suoraan yhteydessä kunnan luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin, hän voi antaa lausunnon valmisteilla olevasta asiasta kuten esimerkiksi kaavoituksesta tai osallistua kansalaiskeskusteluun eri foorumeilla. Sosiaalinen media on uusi nopea kanava tuoda mielipiteitä julki myös kuntaa koskevissa asioissa.

Erilaisten kansalaisjärjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen toimintaan osallistuminen on hyvä kanava saada ääntään kuuluville, sillä monissa asioissa niiltä pyydetään mielipiteitä ja lausuntoja kunnan päätöksenteon tueksi ja pohja-aineistoksi. Ne voivat myös oma-aloitteisesti järjestää esimerkiksi erilaisia keskustelutilaisuuksia tai mielenilmauksia, joissa tuovat mielestään tärkeitä asioita kuntapäättäjien tietoon.

Kunnan viranomaiset voivat pyytää kuntalaisten mielipiteitä päätettävistä asioista. He voivat järjestää esimerkiksi yleisiä tilaisuuksia, joissa kuka tahansa voi esittää näkemyksiään esillä olevasta asiasta, tai mm. lähettää jonkin pienemmän ryhmän kaikille jäsenille kyselylomakkeen, jonka avulla kartoitetaan vaikkapa palveluntarvetta.

Toimi näin

Kun haluat osallistua kunnan päätöksentekoon, asetu ehdokkaaksi kuntavaaleissa. Kuntapäättäjiin voit vaikuttaa esimerkiksi erilaisissa kansalaisjärjestöissä, yhdistyksissä ja yhteisöissä toimimalla, tai olla heihin suoraan yhteydessä eri kanavien kautta. Ota aktiivisesti osaa myös erilaisiin kysely-, keskustelu- tai tiedotustilaisuuksiin, joita kunnan viranomaiset tai muut tahot järjestävät kunnan ajankohtaisista asioista.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHattulan kunta
Palvelusta vastaaHattulan kunta
Alue Hattula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hattulan kunta
Päivitetty: 9.1.2020